BELANGRIJK BERICHT: vanaf 30/9 kan je als student van Thomas More geen gebruik meer maken van Studeren zonder Blokkeren.

Privacybeleid

 

Welke gegevens verzamelen we?

Thomas More is de verwerkingsverantwoordelijke voor de gegevens die door jou (de betrokkene) verstrekt worden aan ons via Studeren zonder Blokkeren. De soorten persoonsgegevens die door ons worden verzameld staan hieronder opgesomd.

  • E-mailadres en wachtwoord
  • Socio-demografische factoren zoals leeftijd, geslacht en studierichting
  • Gegevens in verband met je studiegedrag
  • Gegevens over je welzijn die een impact kunnen hebben op je studiegedrag

De gegevens kunnen verstrekt worden door het gebruik van de online formulieren of door inschrijving op het platform. Via dit formulier kunnen gebruikers bij bijvoorbeeld technische problemen contact opnemen met ons support team. De gegevens die via dit formulier gevraagd worden (e-mailadres) worden gebruikt om contact op te nemen om aan de ingezonden verzoeken te kunnen voldoen. Deze gegevens kunnen door ons bewaard worden maar zullen nooit gebruikt worden voor verdere ongevraagde benadering.

Wij verzamelen deze gegevens op basis van toestemming. Als betrokkene heb je steeds het recht om deze toestemming in te trekken. Het weigeren van het geven van persoonsgegevens kan leiden tot het niet naar behoren functioneren van de webapplicatie. Thomas More kan u de toegang ontzeggen tot de webapplicatie indien u geen toestemming geeft. Dit omdat de persoonsgegevens die verzameld worden nodig zijn om deze webapplicatie te kunnen gebruiken.

 

Waarom hebben we dit nodig?

  • Om de juiste assistentie te kunnen bieden.
  • Om ervoor te zorgen dat de webapplicatie naar behoren werkt.
  • Om gepaste adviezen te kunnen aanbieden.

 

Privacy

Thomas More verwerkt uw data enkel wanneer u hier voordien uitdrukkelijk toestemming voor gegeven hebt. De persoonsgegevens worden niet gedeeld met derden, zonder uitdrukkelijke toestemming van de deelnemer. Thomas More mag uw gegevens delen met derden indien dit nodig is voor het nakomen van wettelijke verplichtingen.

Uw gegevens kunnen onder geanonimiseerde vorm op groepsniveau (dus niet herleidbaar tot een specifiek persoon) gedeeld worden. Dit gebeurt enkel in kader van wetenschappelijk onderzoek.

Om gebruik te maken van Studeren zonder Blokkeren hoeft de deelnemer niets te downloaden op zijn/haar computer.

 

Beveiliging, opslag & toegang

Thomas More brengt alle passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer om persoonlijke gegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Jouw persoonsgegevens worden verwerkt door Thomas More in Belgiƫ.

Hosting en opslag van deze data gebeurt in een van deze datacenters:

  • Antwerp Datacenter in Antwerpen, België
  • Rackspace Limited in Slough, Verenigd Koninkrijk
  • Amazon Web Services, inc in Frankfurt, Duitsland

 

Wijziging, inzage en verwijdering van gegevens

Als deelnemer heb je steeds het recht op correctie van je gegevens indien deze niet correct blijken te zijn. Elke deelnemer heeft ook recht op inzage en op een afschrift van zijn/haar persoonsgegevens.

De deelnemer kan ook een verzoek tot volledige verwijdering van zijn gegevens indienen. Thomas More zal hier gehoor aangeven binnen de 30 dagen. Indien er veel verzoeken gelijktijdig worden ingestuurd, kan deze termijn verlengd worden naar 60 dagen.

 

Hoe lang worden deze gegevens bewaard?

Thomas More bewaart de verzamelde persoonsgegevens voor een periode van 5 jaar na het laatste gebruik.
Na deze periode worden de identificeerbare persoonsgegevens gewist.